Monthly Archives - marec 2018

Ali ste pripravljeni na spremembe GDPR?

Z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja 2018 na področju varstva podatkov prihajajo nekatere spremembe. Te so relevantne predvsem za mala in srednja podjetja, nanašajo pa se na vse podjetnike, ki preko svojih spletnih strani, spletnih trgovin… zbirajo določene osebne podatke uporabnikov in kupcev, ki jih ti vnesejo med registracijo. Uredba bo morala biti upoštevana v vseh državah članicah, kazni ob neupoštevanju pa bodo glede na prejšnje precej višje (tudi do 20 mio [...]

Preberi več...