E-mail marketing, novice in e-knjige

E-mail marketing, novice in e-knjige

E-mail marketing, novice in e-knjige

Pisanje e-novic kot eden izmed načinov marketinga, se vedno bolj razširja in postaja vse bolj priljubljen. Vse več podjetji je namreč ozaveščenih o tem, da se na tak način najlažje približajo velikemu številu ciljne publike.

Zbrana baza kontaktov vam lahko omogoča, da iz nabora vseh, izberete tiste, ki bi jih vaše e-novice uspele zanimati, ter jim te tudi pošljete. Razčlenitev baze na različne segmente, ki prikazujejo različne interese ljudi je dober način, kako izbrano e-novico poslati tistim bralcem, za katere vemo, da jim bo vsebina zanimiva in jo bodo tudi prebrali.

Pisanje kratkih in učinkovitih novic za spletno stranIzbira naslova je ključna pri tem, ali bo bralec vašo e-novico sploh odprl ali ne. Naslov mora biti namreč kratek in jedrnat ter napisan na takšen način, da z nekaj besedami pritegne bralčevo zanimanje. Dodaten plus prinesejo vsebine e-novic, ki bralcu podajo nasvet, razlago ali pa zanimiva dejstva, ki sami novici doprinesejo dodano vrednost. Vedno se je potrebno vprašati, kaj bo bralec pridobil z branjem naših e-novic.

Dodatna spodbuda bralcem so tudi brezplačni e-priročniki oziroma e-knjige, do katerih lahko dostopajo preko povezave v e-novici.  Če bralcu ponujate tudi tega, dobi v vedenje, da je v vašem interesu tudi to, da se bralec skozi vaše vsebine izobražuje in pridobiva nove informacije. To je dobro, saj v njegovih očeh tako niste le nekdo, ki mu vsiljuje le svoje produkte ampak tudi nekdo, ki si želi svoje uporabnike dodatno obogatiti z znanjem (vsebine e-knjig oziroma e-priročnikov so namreč daljše in se navadno ne nanašajo le na vaš produkt, ampak so teme v njih raznolike).

Eden izmed najpomembnejših komunikacijskih kanalov je tudi email, ki Kako oglaševati s pomočjo kratkih e-novičkponuja odlične možnosti za oglaševanje. Strategija pošiljanja e-mailov bodočim kupcem in strankam mora biti skrbno načrtovana. Pod besedo strategija se skriva namreč natančna določitev vsebine reklamnega e-maila, ure pošiljanja, določitve kontaktov iz baze podatkov, ki bi vaš mail najverjetneje odprli, določitev namena in ciljnega rezultata e-mail marketinga ter zadnja komponenta, ki predstavlja pogostost pošiljanja.

Treba je vedeti, da je tovrsten način oglaševanja tisti, ki ima najvišji Return of investment (ROI). To pomeni, da je razmerje med prejetimi prihodki, ki so rezultat dobre oglaševalske kampanje in denarjem vloženim zanjo zelo visoko. Pomembna prednost je tudi bolj oseben stik z bodočo stranko, saj mu mail pošljemo na njegov osebni naslov, poleg tega pa se sam odloči, ali ga želi odpreti ali ne. V primeru, da se bralec prijavi na naše e-novice, nam s tem daje dovoljenje za podajo informacij o tem, kar ponujamo.

Pisanje privlačnih in zanimivih e-novicSkupine prejemnikov lahko segmentiramo kar pomeni, da določen e-mail pošljemo le tistim, za katere obstaja večja možnost, da ga bodo odprli in da se bodo prej zanimali za ponujeno. Po analizi vedenjskih značilnosti in interesov posameznih strank, ki jih imamo v kontaktni bazi, razpošljemo različne e-maile, pripravljene posebej za ciljno skupino.

Takšen način digitalnega marketinga omogoča tudi, da e-mail opremimo z linki naše spletne strani, kjer kupci pridobijo vse ostale potrebne informacije, ki jih morda v e-mailu nismo zajeli.  Omogočamo pa jim tudi, da z nami lažje komunacirajo, saj jim v oglaševalnem mailu podamo tudi svoj naslov, kamor nam lahko pišejo in tako pridejo v neposreden stik z nami.

To orodje omogoča, da se po izvedbi določene kampanje lahko obrnemo na rezultate. Merjenje klikov in odprtih e-mailov ter drugi kazalci, kažejo, ali je bila naša marketinška e-mail kampanja uspešna ali ne. Oglaševanje na tak način, nam daje zelo hitre rezultate, ki kažejo odzive strank. Če z njimi nismo zadovoljni, lahko hitro izboljšamo svojo strategijo s katero se bolje približamo bralcem.