Varstvo podatkov (po GDPR)

Opis

Besedilo na temo varstva podatkov mora biti sestavni del vsake spletne trgovine ali spletne strani, ki vključuje možnost za registracijo ali zbira osebne podatke svojih uporabnikov.

Poskrbite, da bo vaša spletna stran zagotovila varstvo osebnih podatkov skladno z uredbo GDPR, ki bo začela veljati 25. maja 2018. Pomembna je za mala in srednja podjetja, ta pa se bodo z upoštevanjem in prilagoditvijo uredbi izognila visokim kaznim. Poskrbite za varnost vaših uporabnikov.

Ekipa Pisanje besedil vam glede na predpise in vašo dejavnost v kratkem času pripravi kakovostno besedilo na temo varstva osebnih podatkov. Korekten zapis na to temo olajša poslovanje s strankami, hkrati pa vam prihrani razne konflikte.

Poleg besedila vam pripravimo tudi predloge izboljšav, ki jih bi bilo potrebno implementirati znotraj vaše spletne strani. Predlogi izboljšav se bodo nanašali na uredbo GDPR, v primeru neizpolnitve zahtev uredbe (ki zavezuje vse države članice EU) pa bo za podjetnike sledila visoka denarna kazen.